לְאַבֵּק (leabeq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאַבֵּק
meabeq
אנחנו/אתם/הן מְאַבְּקִים
meabeqim

Fem.

אני/את/היא מְאַבֶּקֶת
meabeqett
אנחנו/אתן/הן מְאַבְּקוֹת
meabeqott

Past

אני אִיבַּקְתִּי אִבַּקְתִּי
ibaq'ti

Masc.

אתה אִיבַּקְתָּ אִבַּקְתָּ
ibaq'ta
הוא אִיבֵּק אִבֵּק
ibeq

Fem.

את אִיבַּקְתְּ אִבַּקְתְּ
ibaq'te
היא אִיבְּקָה אִבְּקָה
ibeqah
אנחנו אִיבַּקְנוּ אִבַּקְנוּ
ibaq'nu
אתם אִיבַּקְתֶּם אִבַּקְתֶּם
ibaq'tem
הם אִיבְּקוּ אִבְּקוּ
ibequ
אתן אִיבַּקְתֶּן אִבַּקְתֶּן
ibaq'tenn
ibequ

Future

aabeq

Masc.

teabeq
yeabeq

Fem.

teabeqi
teabeq
אנחנו נְאַבֵּק
neabeq
teabequ
yeabequ
teabequ
yeabequ

Imperative

Masc.

אתה אַבֵּק
abeq
abequ

Fem.

abeqi
abequ