אֻבַּק verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּבָּק מְאֻבָּק
meubaq
אנחנו/אתם/הן מְאוּבָּקִים מְאֻבָּקִים
meubaqim

Fem.

אני/את/היא מְאוּבֶּקֶת מְאֻבֶּקֶת
meubeqett
אנחנו/אתן/הן מְאוּבָּקוֹת מְאֻבָּקוֹת
meubaqott

Past

אני אוּבַּקְתִּי אֻבַּקְתִּי
ubaq'ti

Masc.

אתה אוּבַּקְתָּ אֻבַּקְתָּ
ubaq'ta
הוא אוּבַּק אֻבַּק
ubaq

Fem.

את אוּבַּקְתְּ אֻבַּקְתְּ
ubaq'te
היא אוּבְּקָה אֻבְּקָה
ubeqah
אנחנו אוּבַּקְנוּ אֻבַּקְנוּ
ubaq'nu
אתם אוּבַּקְתֶּם אֻבַּקְתֶּם
ubaq'tem
הם אוּבְּקוּ אֻבְּקוּ
ubequ
אתן אוּבַּקְתֶּן אֻבַּקְתֶּן
ubaq'tenn
הן אוּבְּקוּ אֻבְּקוּ
ubequ

Future

אני אֲאוּבַּק אֲאֻבַּק
aubaq

Masc.

אתה תְּאוּבַּק תְּאֻבַּק
teubaq
הוא יְאוּבַּק יְאֻבַּק
yeubaq

Fem.

את תְּאוּבְּקִי תְּאֻבְּקִי
teubeqi
היא תְּאוּבַּק תְּאֻבַּק
teubaq
אנחנו נְאוּבַּק נְאֻבַּק
neubaq
אתם תְּאוּבְּקוּ תְּאֻבְּקוּ
teubequ
הם יְאוּבְּקוּ יְאֻבְּקוּ
yeubequ
אתן תְּאוּבַּקְנָה תְּאֻבַּקְנָה
teubaq'nah
הן יְאוּבְּקוּ יְאֻבְּקוּ
yeubequ