אֻגַּד verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּגָּד מְאֻגָּד
meugad
אנחנו/אתם/הן מְאוּגָּדִים מְאֻגָּדִים
meugadim

Fem.

אני/את/היא מְאוּגֶּדֶת מְאֻגֶּדֶת
meugedett
אנחנו/אתן/הן מְאוּגָּדוֹת מְאֻגָּדוֹת
meugadott

Past

אני אוּגַּדְתִּי אֻגַּדְתִּי
ugad'ti

Masc.

אתה אוּגַּדְתָּ אֻגַּדְתָּ
ugad'ta
הוא אוּגַּד אֻגַּד
ugad

Fem.

את אוּגַּדְתְּ אֻגַּדְתְּ
ugad'te
היא אוּגְּדָה אֻגְּדָה
ugedah
אנחנו אוּגַּדְנוּ אֻגַּדְנוּ
ugad'nu
אתם אוּגַּדְתֶּם אֻגַּדְתֶּם
ugad'tem
הם אוּגְּדוּ אֻגְּדוּ
ugedu
אתן אוּגַּדְתֶּן אֻגַּדְתֶּן
ugad'tenn
הן אוּגְּדוּ אֻגְּדוּ
ugedu

Future

אני אֲאוּגַּד אֲאֻגַּד
augad

Masc.

אתה תְּאוּגַּד תְּאֻגַּד
teugad
הוא יְאוּגַּד יְאֻגַּד
yeugad

Fem.

את תְּאוּגְּדִי תְּאֻגְּדִי
teugedi
היא תְּאוּגַּד תְּאֻגַּד
teugad
אנחנו נְאוּגַּד נְאֻגַּד
neugad
אתם תְּאוּגְּדוּ תְּאֻגְּדוּ
teugedu
הם יְאוּגְּדוּ יְאֻגְּדוּ
yeugedu
אתן תְּאוּגְּדוּ תְּאֻגְּדוּ
teugedu
הן יְאוּגְּדוּ יְאֻגְּדוּ
yeugedu