אֻגַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּגָּף מְאֻגָּף
meugaf
אנחנו/אתם/הן מְאוּגָּפִים מְאֻגָּפִים
meugafim

Fem.

אני/את/היא מְאוּגֶּפֶת מְאֻגֶּפֶת
meugefett
אנחנו/אתן/הן מְאוּגָּפוֹת מְאֻגָּפוֹת
meugafott

Past

אני אוּגַּפְתִּי אֻגַּפְתִּי
ugaf'ti

Masc.

אתה אוּגַּפְתָּ אֻגַּפְתָּ
ugaf'ta
הוא אוּגַּף אֻגַּף
ugaf

Fem.

את אוּגַּפְתְּ אֻגַּפְתְּ
ugaf'te
היא אוּגְּפָה אֻגְּפָה
ugefah
אנחנו אוּגַּפְנוּ אֻגַּפְנוּ
ugaf'nu
אתם אוּגַּפְתֶּם אֻגַּפְתֶּם
ugaf'tem
הם אוּגְּפוּ אֻגְּפוּ
ugefu
אתן אוּגַּפְתֶּן אֻגַּפְתֶּן
ugaf'tenn
הן אוּגְּפוּ אֻגְּפוּ
ugefu

Future

אני אֲאוּגַּף אֲאֻגַּף
augaf

Masc.

אתה תְּאוּגַּף תְּאֻגַּף
teugaf
הוא יְאוּגַּף יְאֻגַּף
yeugaf

Fem.

את תְּאוּגְּפִי תְּאֻגְּפִי
teugefi
היא תְּאוּגַּף תְּאֻגַּף
teugaf
אנחנו נְאוּגַּף נְאֻגַּף
neugaf
אתם תְּאוּגְּפוּ תְּאֻגְּפוּ
teugefu
הם יְאוּגְּפוּ יְאֻגְּפוּ
yeugefu
אתן תְּאוּגְּפוּ תְּאֻגְּפוּ
teugefu
הן יְאוּגְּפוּ יְאֻגְּפוּ
yeugefu