אֻדָּה verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּדֶּה מְאֻדֶּה
meudeh
אנחנו/אתם/הן מְאוּדִּים מְאֻדִּים
meudim

Fem.

אני/את/היא מְאוּדָּה מְאֻדָּה
meudah
אנחנו/אתן/הן מְאוּדּוֹת מְאֻדּוֹת
meudott

Past

אני אוּדֵּיתִי אֻדִּיתִי
udeyti

Masc.

אתה אוּדֵּיתָ אֻדֵּיתָ
udeyta
הוא אוּדָּה אֻדָּה
udah

Fem.

את אוּדֵּית אֻדֵּית
udeytt
היא אוּדְּתָה אֻדְּתָה
udetah
אנחנו אוּדֵּינוּ אֻדֵּינוּ
udeynu
אתם אוּדֵּיתֶם אֻדֵּיתֶם
udeytem
הם אוּדּוּ אֻדּוּ
udu
אתן אוּדִּיתֶן אֻדִּיתֶן
uditenn
הן אוּדּוּ אֻדּוּ
udu

Future

אני אֲאוּדֶּה אֲאֻדֶּה
audeh

Masc.

אתה תְּאוּדֶּה תְּאֻדֶּה
teudeh
הוא יְאוּדֶּה יְאֻדֶּה
yeudeh

Fem.

את תְּאוּדִּי תְּאֻדִּי
teudi
היא תְּאוּדֶּה תְּאֻדֶּה
teudeh
אנחנו נְאוּדֶּה נְאֻדֶּה
neudeh
אתם תְּאוּדּוּ תְּאֻדּוּ
teudu
הם יְאוּדּוּ יְאֻדּוּ
yeudu
אתן תְּאוּדֶּינָה תְּאֻדֶּינָה
teudeynah
הן תְּאוּדֶּינָה יְאֻדּוּ
teudeynah