אֻיַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּיָּיר מְאֻיָּר
meuyayr
אנחנו/אתם/הן מְאוּיָּירִים מְאֻיָּרִים
meuyayrim

Fem.

אני/את/היא מְאוּיֶּירֶת מְאֻיֶּרֶת
meuyeyrett
אנחנו/אתן/הן מְאוּיָּירוֹת מְאֻיָּרוֹת
meuyayrott

Past

אני אוּיַּירְתִּי אֻיַּרְתִּי
uyayr'ti

Masc.

אתה אוּיַּירְתָּ אֻיַּרְתָּ
uyayr'ta
הוא אוּיַּיר אֻיַּר
uyayr

Fem.

את אוּיַּירְתְּ אֻיַּרְתְּ
uyayr'te
היא אוּיְּירָה אֻיְּרָה
uyeyrah
אנחנו אוּיַּירְנוּ אֻיַּרְנוּ
uyayr'nu
אתם אוּיַּירְתֶּם אֻיַּרְתֶּם
uyayr'tem
הם אוּיְּירוּ אֻיְּרוּ
uyeyru
אתן אוּיַּירְתֶּן אֻיַּרְתֶּן
uyayr'tenn
הן אוּיְּירוּ אֻיְּרוּ
uyeyru

Future

אני אֲאוּיַּיר אֲאֻיַּר
auyayr

Masc.

אתה תְּאוּיַּיר תְּאֻיַּר
teuyayr
הוא יְאוּיַּיר יְאֻיַּר
yeuyayr

Fem.

את תְּאוּיְּירִי תְּאֻיְּרִי
teuyeyri
היא תְּאוּיַּיר תְּאֻיַּר
teuyayr
אנחנו נְאוּיַּיר נְאֻיַּר
neuyayr
אתם תְּאוּיְּירוּ תְּאֻיְּרוּ
teuyeyru
הם יְאוּיְּירוּ יְאֻיְּרוּ
yeuyeyru
אתן תְּאוּיַּירְנָה תְּאֻיַּרְנָה
teuyayr'nah
הן תְּאוּיַּירְנָה תְּאֻיַּרְנָה
teuyayr'nah