אֻיַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּיָּישׁ מְאֻיָּשׁ
meuyaysh
אנחנו/אתם/הן מְאוּיָּישִׁים מְאֻיָּשִׁים
meuyayshim

Fem.

אני/את/היא מְאוּיֶּישֶׁת מְאֻיֶּשֶׁת
meuyeyshett
אנחנו/אתן/הן מְאוּיָּישׁוֹת מְאֻיָּשׁוֹת
meuyayshott

Past

אני אוּיַּישְׁתִּי אֻיַּשְׁתִּי
uyaysh'ti

Masc.

אתה אוּיַּישְׁתָּ אֻיַּשְׁתָּ
uyaysh'ta
הוא אוּיַּישׁ אֻיַּשׁ
uyaysh

Fem.

את אוּיַּישְׁתְּ אֻיַּשְׁתְּ
uyaysh'te
היא אוּיְּישָׁה אֻיְּשָׁה
uyeyshah
אנחנו אוּיַּישְׁנוּ אֻיַּשְׁנוּ
uyaysh'nu
אתם אוּיַּישְׁתֶּם אֻיַּשְׁתֶּם
uyaysh'tem
הם אוּיְּישׁוּ אֻיְּשׁוּ
uyeyshu
אתן אוּיַּישְׁתֶּן אֻיַּשְׁתֶּן
uyaysh'tenn
הן אוּיְּישׁוּ אֻיְּשׁוּ
uyeyshu

Future

אני אֲאוּיַּישׁ אֲאֻיַּשׁ
auyaysh

Masc.

אתה תְּאוּיַּישׁ תְּאֻיַּשׁ
teuyaysh
הוא יְאוּיַּישׁ יְאֻיַּשׁ
yeuyaysh

Fem.

את תְּאוּיְּישִׁי תְּאֻיְּשִׁי
teuyeyshi
היא תְּאוּיַּישׁ תְּאֻיַּשׁ
teuyaysh
אנחנו נְאוּיַּישׁ נְאֻיַּשׁ
neuyaysh
אתם תְּאוּיְּישׁוּ תְּאֻיְּשׁוּ
teuyeyshu
הם יְאוּיְּישׁוּ יְאֻיְּשׁוּ
yeuyeyshu
אתן תְּאוּיְּישׁוּ תְּאֻיְּשׁוּ
teuyeyshu
הן יְאוּיְּישׁוּ יְאֻיְּשׁוּ
yeuyeyshu