אֻכַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּכָּל מְאֻכָּל
meukal
אנחנו/אתם/הן מְאוּכָּלִים מְאֻכָּלִים
meukalim

Fem.

אני/את/היא מְאוּכֶּלֶת מְאֻכֶּלֶת
meukelett
אנחנו/אתן/הן מְאוּכָּלוֹת מְאֻכָּלוֹת
meukalott

Past

אני אוּכַּלְתִּי אֻכַּלְתִּי
ukal'ti

Masc.

אתה אוּכַּלְתָּ אֻכַּלְתָּ
ukal'ta
הוא אוּכַּל אֻכַּל
ukal

Fem.

את אוּכַּלְתְּ אֻכַּלְתְּ
ukal'te
היא אוּכְּלָה אֻכְּלָה
ukelah
אנחנו אוּכַּלְנוּ אֻכַּלְנוּ
ukal'nu
אתם אוּכַּלְתֶּם אֻכַּלְתֶּם
ukal'tem
הם אוּכְּלוּ אֻכְּלוּ
ukelu
אתן אוּכַּלְתֶּן אֻכַּלְתֶּן
ukal'tenn
הן אוּכְּלוּ אֻכְּלוּ
ukelu

Future

אני אֲאוּכַּל אֲאֻכַּל
aukal

Masc.

אתה תְּאוּכַּל תְּאֻכַּל
teukal
הוא יְאוּכַּל יְאֻכַּל
yeukal

Fem.

את תְּאוּכְּלִי תְּאֻכְּלִי
teukeli
היא תְּאוּכַּל תְּאֻכַּל
teukal
אנחנו נְאוּכַּל נְאֻכַּל
neukal
אתם תְּאוּכְּלוּ תְּאֻכְּלוּ
teukelu
הם יְאוּכְּלוּ יְאֻכְּלוּ
yeukelu
אתן תְּאוּכַּלְנָה תְּאֻכַּלְנָה
teukal'nah
הן יְאוּכְּלוּ יְאֻכְּלוּ
yeukelu