אֻלַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּלָּף מְאֻלָּף
meulaf
אנחנו/אתם/הן מְאוּלָּפִים מְאֻלָּפִים
meulafim

Fem.

אני/את/היא מְאוּלֶּפֶת מְאֻלֶּפֶת
meulefett
אנחנו/אתן/הן מְאוּלָּפוֹת מְאֻלָּפוֹת
meulafott

Past

אני אוּלַּפְתִּי אֻלַּפְתִּי
ulaf'ti

Masc.

אתה אוּלַּפְתָּ אֻלַּפְתָּ
ulaf'ta
הוא אוּלַּף אֻלַּף
ulaf

Fem.

את אוּלַּפְתְּ אֻלַּפְתְּ
ulaf'te
היא אוּלְּפָה אֻלְּפָה
ulefah
אנחנו אוּלַּפְנוּ אֻלַּפְנוּ
ulaf'nu
אתם אוּלַּפְתֶּם אֻלַּפְתֶּם
ulaf'tem
הם אוּלְּפוּ אֻלְּפוּ
ulefu
אתן אוּלַּפְתֶּן אֻלַּפְתֶּן
ulaf'tenn
הן אוּלְּפוּ אֻלְּפוּ
ulefu

Future

אני אֲאוּלַּף אֲאֻלַּף
aulaf

Masc.

אתה תְּאוּלַּף תְּאֻלַּף
teulaf
הוא יְאוּלַּף יְאֻלַּף
yeulaf

Fem.

את תְּאוּלְּפִי תְּאֻלְּפִי
teulefi
היא תְּאוּלַּף תְּאֻלַּף
teulaf
אנחנו נְאוּלַּף נְאֻלַּף
neulaf
אתם תְּאוּלְּפוּ תְּאֻלְּפוּ
teulefu
הם יְאוּלְּפוּ יְאֻלְּפוּ
yeulefu
אתן תְּאוּלַּפְנָה תְּאֻלְּפוּ
teulaf'nah
הן תְּאוּלַּפְנָה תְּאֻלַּפְנָה
teulaf'nah