אֻלַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְאוּלָּץ [ ulats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּלָּץ מְאֻלָּץ
meulats
אנחנו/אתם/הן מְאוּלָּצִים מְאֻלָּצִים
meulatsim

Fem.

אני/את/היא מְאוּלֶּצֶת מְאֻלֶּצֶת
meuletsett
אנחנו/אתן/הן מְאוּלָּצוֹת מְאֻלָּצוֹת
meulatsott

Past

אני אוּלַּצְתִּי אֻלַּצְתִּי
ulats'ti

Masc.

אתה אוּלַּצְתָּ אֻלַּצְתָּ
ulats'ta
הוא אוּלַּץ אֻלַּץ
ulats

Fem.

את אוּלַּצְתְּ אֻלַּצְתְּ
ulats'te
היא אוּלְּצָה אֻלְּצָה
uletsah
אנחנו אוּלַּצְנוּ אֻלַּצְנוּ
ulats'nu
אתם אוּלַּצְתֶּם אֻלַּצְתֶּם
ulats'tem
הם אוּלְּצוּ אֻלְּצוּ
uletsu
אתן אוּלַּצְתֶּן אֻלַּצְתֶּן
ulats'tenn
הן אוּלְּצוּ אֻלְּצוּ
uletsu

Future

אני אֲאוּלַּץ אֲאֻלַּץ
aulats

Masc.

אתה תְּאוּלַּץ תְּאֻלַּץ
teulats
הוא יְאוּלַּץ יְאֻלַּץ
yeulats

Fem.

את תְּאוּלְּצִי תְּאֻלְּצִי
teuletsi
היא תְּאוּלַּץ תְּאֻלַּץ
teulats
אנחנו נְאוּלַּץ נְאֻלַּץ
neulats
אתם תְּאוּלְּצוּ תְּאֻלְּצוּ
teuletsu
הם יְאוּלְּצוּ יְאֻלְּצוּ
yeuletsu
אתן תְּאוּלַּצְנָה תְּאֻלַּצְנָה
teulats'nah
הן תְּאוּלַּצְנָה יְאֻלְּצוּ
teulats'nah