אֻמַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְאוּמָּץ [ umats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּמָּץ מְאֻמָּץ
meumats
אנחנו/אתם/הן מְאוּמָּצִים מְאֻמָּצִים
meumatsim

Fem.

אני/את/היא מְאוּמֶּצֶת מְאֻמֶּצֶת
meumetsett
אנחנו/אתן/הן מְאוּמָּצוֹת מְאֻמָּצוֹת
meumatsott

Past

אני אוּמַּצְתִּי אֻמַּצְתִּי
umats'ti

Masc.

אתה אוּמַּצְתָּ אֻמַּצְתָּ
umats'ta
הוא אוּמַּץ אֻמַּץ
umats

Fem.

את אוּמַּצְתְּ אֻמַּצְתְּ
umats'te
היא אוּמְּצָה אֻמְּצָה
umetsah
אנחנו אוּמַּצְנוּ אֻמַּצְנוּ
umats'nu
אתם אוּמַּצְתֶּם אֻמַּצְתֶּם
umats'tem
הם אוּמְּצוּ אֻמְּצוּ
umetsu
אתן אוּמַּצְתֶּן אֻמַּצְתֶּן
umats'tenn
הן אוּמְּצוּ אֻמְּצוּ
umetsu

Future

אני אֲאוּמַּץ אֲאֻמַּץ
aumats

Masc.

אתה תְּאוּמַּץ תְּאֻמַּץ
teumats
הוא יְאוּמַּץ יְאֻמַּץ
yeumats

Fem.

את תְּאוּמְּצִי תְּאֻמְּצִי
teumetsi
היא תְּאוּמַּץ תְּאֻמַּץ
teumats
אנחנו נְאוּמַּץ נְאֻמַּץ
neumats
אתם תְּאוּמְּצוּ תְּאֻמְּצוּ
teumetsu
הם יְאוּמְּצוּ יְאֻמְּצוּ
yeumetsu
אתן תְּאוּמַּצְנָה תְּאֻמַּצְנָה
teumats'nah
הן תְּאוּמַּצְנָה יְאֻמְּצוּ
teumats'nah