אֻפַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּפָּר מְאֻפָּר
meupar
אנחנו/אתם/הן מְאוּפָּרִים מְאֻפָּרִים
meuparim

Fem.

אני/את/היא מְאוּפֶּרֶת מְאֻפֶּרֶת
meuperett
אנחנו/אתן/הן מְאוּפָּרוֹת מְאֻפָּרוֹת
meuparott

Past

אני אוּפַּרְתִּי אֻפַּרְתִּי
upar'ti

Masc.

אתה אוּפַּרְתָּ אֻפַּרְתָּ
upar'ta
הוא אוּפַּר אֻפַּר
upar

Fem.

את אוּפַּרְתְּ אֻפַּרְתְּ
upar'te
היא אוּפְּרָה אֻפְּרָה
uperah
אנחנו אוּפַּרְנוּ אֻפַּרְנוּ
upar'nu
אתם אוּפַּרְתֶּם אֻפַּרְתֶּם
upar'tem
הם אוּפְּרוּ אֻפְּרוּ
uperu
אתן אוּפַּרְתֶּן אֻפַּרְתֶּן
upar'tenn
הן אוּפְּרוּ אֻפְּרוּ
uperu

Future

אני אֲאוּפַּר אֲאֻפַּר
aupar

Masc.

אתה תְּאוּפַּר תְּאֻפַּר
teupar
הוא יְאוּפַּר יְאֻפַּר
yeupar

Fem.

את תְּאוּפְּרִי תְּאֻפְּרִי
teuperi
היא תְּאוּפַּר תְּאֻפַּר
teupar
אנחנו נְאוּפַּר נְאֻפַּר
neupar
אתם תְּאוּפְּרוּ תְּאֻפְּרוּ
teuperu
הם יְאוּפְּרוּ יְאֻפְּרוּ
yeuperu
אתן תְּאוּפַּרְנָה תְּאֻפְּרוּ
teupar'nah
הן יְאוּפְּרוּ יְאֻפְּרוּ
yeuperu