אֻשַּׁר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּשָּׁר מְאֻשָּׁר
meushar
אנחנו/אתם/הן מְאוּשָּׁרִים מְאֻשָּׁרִים
meusharim

Fem.

אני/את/היא מְאוּשֶּׁרֶת מְאֻשֶּׁרֶת
meusherett
אנחנו/אתן/הן מְאוּשָּׁרוֹת מְאֻשָּׁרוֹת
meusharott

Past

אני אוּשַּׁרְתִּי אֻשַּׁרְתִּי
ushar'ti

Masc.

אתה אוּשַּׁרְתָּ אֻשַּׁרְתָּ
ushar'ta
הוא אוּשַּׁר אֻשַּׁר
ushar

Fem.

את אוּשַּׁרְתְּ אֻשַּׁרְתְּ
ushar'te
היא אוּשְּׁרָה אֻשְּׁרָה
usherah
אנחנו אוּשַּׁרְנוּ אֻשַּׁרְנוּ
ushar'nu
אתם אוּשַּׁרְתֶּם אֻשַּׁרְתֶּם
ushar'tem
הם אוּשְּׁרוּ אֻשְּׁרוּ
usheru
אתן אוּשַּׁרְתֶּן אֻשַּׁרְתֶּן
ushar'tenn
הן אוּשְּׁרוּ אֻשְּׁרוּ
usheru

Future

אני אֲאוּשַּׁר אֲאֻשַּׁר
aushar

Masc.

אתה תְּאוּשַּׁר תְּאֻשַּׁר
teushar
הוא יְאוּשַּׁר יְאֻשַּׁר
yeushar

Fem.

את תְּאוּשְּׁרִי תְּאֻשְּׁרִי
teusheri
היא תְּאוּשַּׁר תְּאֻשַּׁר
teushar
אנחנו נְאוּשַּׁר נְאֻשַּׁר
neushar
אתם תְּאוּשְּׁרוּ תְּאֻשְּׁרוּ
teusheru
הם יְאוּשְּׁרוּ יְאֻשְּׁרוּ
yeusheru
אתן תְּאוּשְּׁרוּ תְּאֻשְּׁרוּ
teusheru
הן יְאוּשְּׁרוּ תְּאֻשַּׁרְנָה
yeusheru