אֻשַּׁשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּשָּׁשׁ מְאֻשָּׁשׁ
meushash
אנחנו/אתם/הן מְאוּשָּׁשִׁים מְאֻשָּׁשִׁים
meushashim

Fem.

אני/את/היא מְאוּשֶּׁשֶׁת מְאֻשֶּׁשֶׁת
meusheshett
אנחנו/אתן/הן מְאוּשָּׁשׁוֹת מְאֻשָּׁשׁוֹת
meushashott

Past

אני אוּשַּׁשְׁתִּי אֻשַּׁשְׁתִּי
ushash'ti

Masc.

אתה אוּשַּׁשְׁתָּ אֻשַּׁשְׁתָּ
ushash'ta
הוא אוּשַּׁשׁ אֻשַּׁשׁ
ushash

Fem.

את אוּשַּׁשְׁתְּ אֻשַּׁשְׁתְּ
ushash'te
היא אוּשְּׁשָׁה אֻשְּׁשָׁה
usheshah
אנחנו אוּשַּׁשְׁנוּ אֻשַּׁשְׁנוּ
ushash'nu
אתם אוּשַּׁשְׁתֶּם אֻשַּׁשְׁתֶּם
ushash'tem
הם אוּשְּׁשׁוּ אֻשְּׁשׁוּ
usheshu
אתן אוּשַּׁשְׁתֶּן אֻשַּׁשְׁתֶּן
ushash'tenn
הן אוּשְּׁשׁוּ אֻשְּׁשׁוּ
usheshu

Future

אני אֲאוּשַּׁשׁ אֲאֻשַּׁשׁ
aushash

Masc.

אתה תְּאוּשַּׁשׁ תְּאֻשַּׁשׁ
teushash
הוא יְאוּשַּׁשׁ יְאֻשַּׁשׁ
yeushash

Fem.

את תְּאוּשְּׁשִׁי תְּאֻשְּׁשִׁי
teusheshi
היא תְּאוּשַּׁשׁ תְּאֻשַּׁשׁ
teushash
אנחנו נְאוּשַּׁשׁ נְאֻשַּׁשׁ
neushash
אתם תְּאוּשְּׁשׁוּ תְּאֻשְּׁשׁוּ
teusheshu
הם יְאוּשְּׁשׁוּ יְאֻשְּׁשׁוּ
yeusheshu
אתן תְּאוּשְּׁשׁוּ תְּאֻשְּׁשׁוּ
teusheshu
הן יְאוּשְּׁשׁוּ יְאֻשְּׁשׁוּ
yeusheshu