אֻתַּר verb conjugation in Hebrew

Suggestions הֻתַּר

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְאוּתָּר מְאֻתָּר
meutar
אנחנו/אתם/הן מְאוּתָּרִים מְאֻתָּרִים
meutarim

Fem.

אני/את/היא מְאוּתֶּרֶת מְאֻתֶּרֶת
meuterett
אנחנו/אתן/הן מְאוּתָּרוֹת מְאֻתָּרוֹת
meutarott

Past

אני אוּתַּרְתִּי אֻתַּרְתִּי
utar'ti

Masc.

אתה אוּתַּרְתָּ אֻתַּרְתָּ
utar'ta
הוא אוּתַּר אֻתַּר
utar

Fem.

את אוּתַּרְתְּ אֻתַּרְתְּ
utar'te
היא אוּתְּרָה אֻתְּרָה
uterah
אנחנו אוּתַּרְנוּ אֻתַּרְנוּ
utar'nu
אתם אוּתַּרְתֶּם אֻתַּרְתֶּם
utar'tem
הם אוּתְּרוּ אֻתְּרוּ
uteru
אתן אוּתַּרְתֶּן אֻתַּרְתֶּן
utar'tenn
הן אוּתְּרוּ אֻתְּרוּ
uteru

Future

אני אֲאוּתַּר אֲאֻתַּר
autar

Masc.

אתה תְּאוּתַּר תְּאֻתַּר
teutar
הוא יְאוּתַּר יְאֻתַּר
yeutar

Fem.

את תְּאוּתְּרִי תְּאֻתְּרִי
teuteri
היא תְּאוּתַּר תְּאֻתַּר
teutar
אנחנו נְאוּתַּר נְאֻתַּר
neutar
אתם תְּאוּתְּרוּ תְּאֻתְּרוּ
teuteru
הם יְאוּתְּרוּ יְאֻתְּרוּ
yeuteru
אתן תְּאוּתְּרוּ תְּאֻתְּרוּ
teuteru
הן יְאוּתְּרוּ יְאֻתְּרוּ
yeuteru