לֶאֱהוֹד (leehod) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא אוֹהֵד
ohed
אנחנו/אתם/הן אוֹהֲדִים
ohadim

Fem.

אני/את/היא אוֹהֶדֶת
ohedett
אנחנו/אתן/הן אוֹהֲדוֹת
ohadott

Past

ahad'ti

Masc.

ahad'ta
הוא אָהַד
ahad

Fem.

ahad'te
ahadah
אנחנו אָהַדְנוּ
ahad'nu
ahad'tem
ahadu
ahad'tenn
ahadu

Future

אני אֶאֱהוֹד אֶאֱהֹד
eehod

Masc.

אתה תֶּאֱהוֹד תֶּאֱהֹד
teehod
הוא יֹאהַד יֶאֱהֹד
yohad

Fem.

teehadi
היא תֶּאֱהוֹד תֶּאֱהֹד
teehod
אנחנו נֹאהַד נֶאֱהֹד
nohad
tohadu
yeeh'du
אתן תֹּאהֲדוּ תֶּאֱהֹדְנָה
tohadu
הן יֹאהֲדוּ תֶּאֱהֹדְנָה
yohadu

Imperative

Masc.

אתה אֱהוֹד אֱהֹד
ehod
ehedu

Fem.

eh'di
אתן אֶהֱדוּ אֱהֹדְנָה
ehedu

Passive Participle

Masc.

אתה אָהוּד
ahud
ahudim

Fem.

ahudah
ahudott