בֻּדַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּדָּד [ budad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּדָּד מְבֻדָּד
mevudad
אנחנו/אתם/הן מְבוּדָּדִים מְבֻדָּדִים
mevudadim

Fem.

אני/את/היא מְבוּדֶּדֶת מְבֻדֶּדֶת
mevudedett
אנחנו/אתן/הן מְבוּדָּדוֹת מְבֻדָּדוֹת
mevudadott

Past

אני בּוּדַּדְתִּי בֻּדַּדְתִּי
budad'ti

Masc.

אתה בּוּדַּדְתָּ בֻּדַּדְתָּ
budad'ta
הוא בּוּדַּד בֻּדַּד
budad

Fem.

את בּוּדַּדְתְּ בֻּדַּדְתְּ
budad'te
היא בּוּדְּדָה בֻּדְּדָה
budedah
אנחנו בּוּדַּדְנוּ בֻּדַּדְנוּ
budad'nu
אתם בּוּדַּדְתֶּם בֻּדַּדְתֶּם
budad'tem
הם בּוּדְּדוּ בֻּדְּדוּ
budedu
אתן בּוּדַּדְתֶּן בֻּדַּדְתֶּן
budad'tenn
הן בּוּדְּדוּ בֻּדְּדוּ
budedu

Future

אני אֲבוּדַּד אֲבֻדַּד
avudad

Masc.

אתה תְּבוּדַּד תְּבֻדַּד
tevudad
הוא יְבוּדַּד יְבֻדַּד
yevudad

Fem.

את תְּבוּדְּדִי תְּבֻדְּדִי
tevudedi
היא תְּבוּדַּד תְּבֻדַּד
tevudad
אנחנו נְבוּדַּד נְבֻדַּד
nevudad
אתם תְּבוּדְּדוּ תְּבֻדְּדוּ
tevudedu
הם יְבוּדְּדוּ יְבֻדְּדוּ
yevudedu
אתן תְּבוּדַּדְנָה תְּבֻדַּדְנָה
tevudad'nah
הן תְּבוּדַּדְנָה יְבֻדְּדוּ
tevudad'nah