בֻּזַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּזָּר [ buzar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּזָּר מְבֻזָּר
mevuzar
אנחנו/אתם/הן מְבוּזָּרִים מְבֻזָּרִים
mevuzarim

Fem.

אני/את/היא מְבוּזֶּרֶת מְבֻזֶּרֶת
mevuzerett
אנחנו/אתן/הן מְבוּזָּרוֹת מְבֻזָּרוֹת
mevuzarott

Past

אני בּוּזַּרְתִּי בֻּזַּרְתִּי
buzar'ti

Masc.

אתה בּוּזַּרְתָּ בֻּזַּרְתָּ
buzar'ta
הוא בּוּזַּר בֻּזַּר
buzar

Fem.

את בּוּזַּרְתְּ בֻּזַּרְתְּ
buzar'te
היא בּוּזְּרָה בֻּזְּרָה
buzerah
אנחנו בּוּזַּרְנוּ בֻּזַּרְנוּ
buzar'nu
אתם בּוּזַּרְתֶּם בֻּזַּרְתֶּם
buzar'tem
הם בּוּזְּרוּ בֻּזְּרוּ
buzeru
אתן בּוּזַּרְתֶּן בֻּזַּרְתֶּן
buzar'tenn
הן בּוּזְּרוּ בֻּזְּרוּ
buzeru

Future

אני אֲבוּזַּר אֲבֻזַּר
avuzar

Masc.

אתה תְּבוּזַּר תְּבֻזַּר
tevuzar
הוא יְבוּזַּר יְבֻזַּר
yevuzar

Fem.

את תְּבוּזְּרִי תְּבֻזְּרִי
tevuzeri
היא תְּבוּזַּר תְּבֻזַּר
tevuzar
אנחנו נְבוּזַּר נְבֻזַּר
nevuzar
אתם תְּבוּזְּרוּ תְּבֻזְּרוּ
tevuzeru
הם יְבוּזְּרוּ יְבֻזְּרוּ
yevuzeru
אתן תְּבוּזְּרוּ תְּבֻזַּרְנָה
tevuzeru
הן יְבוּזְּרוּ תְּבֻזַּרְנָה
yevuzeru