בֻּטַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּטָּל [ butal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּטָּל מְבֻטָּל
mevutal
אנחנו/אתם/הן מְבוּטָּלִים מְבֻטָּלִים
mevutalim

Fem.

אני/את/היא מְבוּטֶּלֶת מְבֻטֶּלֶת
mevutelett
אנחנו/אתן/הן מְבוּטָּלוֹת מְבֻטָּלוֹת
mevutalott

Past

אני בּוּטַּלְתִּי בֻּטַּלְתִּי
butal'ti

Masc.

אתה בּוּטַּלְתָּ בֻּטַּלְתָּ
butal'ta
הוא בּוּטַּל בֻּטַּל
butal

Fem.

את בּוּטַּלְתְּ בֻּטַּלְתְּ
butal'te
היא בּוּטְּלָה בֻּטְּלָה
butelah
אנחנו בּוּטַּלְנוּ בֻּטַּלְנוּ
butal'nu
אתם בּוּטַּלְתֶּם בֻּטַּלְתֶּם
butal'tem
הם בּוּטְּלוּ בֻּטְּלוּ
butelu
אתן בּוּטַּלְתֶּן בֻּטַּלְתֶּן
butal'tenn
הן בּוּטְּלוּ בֻּטְּלוּ
butelu

Future

אני אֲבוּטַּל אֲבֻטַּל
avutal

Masc.

אתה תְּבוּטַּל תְּבֻטַּל
tevutal
הוא יְבוּטַּל יְבֻטַּל
yevutal

Fem.

את תְּבוּטְּלִי תְּבֻטְּלִי
tevuteli
היא תְּבוּטַּל תְּבֻטַּל
tevutal
אנחנו נְבוּטַּל נְבֻטַּל
nevutal
אתם תְּבוּטְּלוּ תְּבֻטְּלוּ
tevutelu
הם יְבוּטְּלוּ יְבֻטְּלוּ
yevutelu
אתן תְּבוּטְּלוּ תְּבֻטַּלְנָה
tevutelu
הן תְּבוּטַּלְנָה יְבֻטְּלוּ
tevutal'nah