בֻּיַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּיָּיל מְבֻיָּל
mevuyayl
אנחנו/אתם/הן מְבוּיָּילִים מְבֻיָּלִים
mevuyaylim

Fem.

אני/את/היא מְבוּיֶּילֶת מְבֻיֶּלֶת
mevuyeylett
אנחנו/אתן/הן מְבוּיָּילוֹת מְבֻיָּלוֹת
mevuyaylott

Past

אני בּוּיַּילְתִּי בֻּיַּלְתִּי
buyayl'ti

Masc.

אתה בּוּיַּילְתָּ בֻּיַּלְתָּ
buyayl'ta
הוא בּוּיַּיל בֻּיַּל
buyayl

Fem.

את בּוּיַּילְתְּ בֻּיַּלְתְּ
buyayl'te
היא בּוּיְּילָה בֻּיְּלָה
buyeylah
אנחנו בּוּיַּילְנוּ בֻּיַּלְנוּ
buyayl'nu
אתם בּוּיַּילְתֶּם בֻּיַּלְתֶּם
buyayl'tem
הם בּוּיְּילוּ בֻּיְּלוּ
buyeylu
אתן בּוּיַּילְתֶּן בֻּיַּלְתֶּן
buyayl'tenn
הן בּוּיְּילוּ בֻּיְּלוּ
buyeylu

Future

אני אֲבוּיַּיל אֲבֻיַּל
avuyayl

Masc.

אתה תְּבוּיַּיל תְּבֻיַּל
tevuyayl
הוא יְבוּיַּיל יְבֻיַּל
yevuyayl

Fem.

את תְּבוּיְּילִי תְּבֻיְּלִי
tevuyeyli
היא תְּבוּיַּיל תְּבֻיַּל
tevuyayl
אנחנו נְבוּיַּיל נְבֻיַּל
nevuyayl
אתם תְּבוּיְּילוּ תְּבֻיְּלוּ
tevuyeylu
הם יְבוּיְּילוּ יְבֻיְּלוּ
yevuyeylu
אתן תְּבוּיַּילְנָה תְּבֻיַּלְנָה
tevuyayl'nah
הן יְבוּיְּילוּ תְּבֻיַּלְנָה
yevuyeylu