בֻּיַּם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּיָּים מְבֻיָּם
mevuyaym
אנחנו/אתם/הן מְבוּיָּימִים מְבֻיָּמִים
mevuyaymim

Fem.

אני/את/היא מְבוּיֶּימֶת מְבֻיֶּמֶת
mevuyeymett
אנחנו/אתן/הן מְבוּיָּימוֹת מְבֻיָּמוֹת
mevuyaymott

Past

אני בּוּיַּימְתִּי בֻּיַּמְתִּי
buyaym'ti

Masc.

אתה בּוּיַּימְתָּ בֻּיַּמְתָּ
buyaym'ta
הוא בּוּיַּים בֻּיַּם
buyaym

Fem.

את בּוּיַּימְתְּ בֻּיַּמְתְּ
buyaym'te
היא בּוּיְּימָה בֻּיְּמָה
buyeymah
אנחנו בּוּיַּימְנוּ בֻּיַּמְנוּ
buyaym'nu
אתם בּוּיַּימְתֶּם בֻּיַּמְתֶּם
buyaym'tem
הם בּוּיְּימוּ בֻּיְּמוּ
buyeymu
אתן בּוּיַּימְתֶּן בֻּיַּמְתֶּן
buyaym'tenn
הן בּוּיְּימוּ בֻּיְּמוּ
buyeymu

Future

אני אֲבוּיַּים אֲבֻיַּם
avuyaym

Masc.

אתה תְּבוּיַּים תְּבֻיַּם
tevuyaym
הוא יְבוּיַּים יְבֻיַּם
yevuyaym

Fem.

את תְּבוּיְּימִי תְּבֻיְּמִי
tevuyeymi
היא תְּבוּיַּים תְּבֻיַּם
tevuyaym
אנחנו נְבוּיַּים נְבֻיַּם
nevuyaym
אתם תְּבוּיְּימוּ תְּבֻיְּמוּ
tevuyeymu
הם יְבוּיְּימוּ יְבֻיְּמוּ
yevuyeymu
אתן תְּבוּיַּימְנָה תְּבֻיַּמְנָה
tevuyaym'nah
הן תְּבוּיַּימְנָה תְּבֻיַּמְנָה
tevuyaym'nah