בֻּיַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּיָּישׁ מְבֻיָּשׁ
mevuyaysh
אנחנו/אתם/הן מְבוּיָּישִׁים מְבֻיָּשִׁים
mevuyayshim

Fem.

אני/את/היא מְבוּיֶּישֶׁת מְבֻיֶּשֶׁת
mevuyeyshett
אנחנו/אתן/הן מְבוּיָּישׁוֹת מְבֻיָּשׁוֹת
mevuyayshott

Past

אני בּוּיַּישְׁתִּי בֻּיַּשְׁתִּי
buyaysh'ti

Masc.

אתה בּוּיַּישְׁתָּ בֻּיַּשְׁתָּ
buyaysh'ta
הוא בּוּיַּישׁ בֻּיַּשׁ
buyaysh

Fem.

את בּוּיַּישְׁתְּ בֻּיַּשְׁתְּ
buyaysh'te
היא בּוּיְּישָׁה בֻּיְּשָׁה
buyeyshah
אנחנו בּוּיַּישְׁנוּ בֻּיַּשְׁנוּ
buyaysh'nu
אתם בּוּיַּישְׁתֶּם בֻּיַּשְׁתֶּם
buyaysh'tem
הם בּוּיְּישׁוּ בֻּיְּשׁוּ
buyeyshu
אתן בּוּיַּישְׁתֶּן בֻּיַּשְׁתֶּן
buyaysh'tenn
הן בּוּיְּישׁוּ בֻּיְּשׁוּ
buyeyshu

Future

אני אֲבוּיַּישׁ אֲבֻיַּשׁ
avuyaysh

Masc.

אתה תְּבוּיַּישׁ תְּבֻיַּשׁ
tevuyaysh
הוא יְבוּיַּישׁ יְבֻיַּשׁ
yevuyaysh

Fem.

את תְּבוּיְּישִׁי תְּבֻיְּשִׁי
tevuyeyshi
היא תְּבוּיַּישׁ תְּבֻיַּשׁ
tevuyaysh
אנחנו נְבוּיַּישׁ נְבֻיַּשׁ
nevuyaysh
אתם תְּבוּיְּישׁוּ תְּבֻיְּשׁוּ
tevuyeyshu
הם יְבוּיְּישׁוּ יְבֻיְּשׁוּ
yevuyeyshu
אתן תְּבוּיְּישׁוּ תְּבֻיְּשׁוּ
tevuyeyshu
הן יְבוּיְּישׁוּ יְבֻיְּשׁוּ
yevuyeyshu