בֻּצַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּצָּר [ butsar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּצָּר מְבֻצָּר
mevutsar
אנחנו/אתם/הן מְבוּצָּרִים מְבֻצָּרִים
mevutsarim

Fem.

אני/את/היא מְבוּצֶּרֶת מְבֻצֶּרֶת
mevutserett
אנחנו/אתן/הן מְבוּצָּרוֹת מְבֻצָּרוֹת
mevutsarott

Past

אני בּוּצַּרְתִּי בֻּצַּרְתִּי
butsar'ti

Masc.

אתה בּוּצַּרְתָּ בֻּצַּרְתָּ
butsar'ta
הוא בּוּצַּר בֻּצַּר
butsar

Fem.

את בּוּצַּרְתְּ בֻּצַּרְתְּ
butsar'te
היא בּוּצְּרָה בֻּצְּרָה
butserah
אנחנו בּוּצַּרְנוּ בֻּצַּרְנוּ
butsar'nu
אתם בּוּצַּרְתֶּם בֻּצַּרְתֶּם
butsar'tem
הם בּוּצְּרוּ בֻּצְּרוּ
butseru
אתן בּוּצַּרְתֶּן בֻּצַּרְתֶּן
butsar'tenn
הן בּוּצְּרוּ בֻּצְּרוּ
butseru

Future

אני אֲבוּצַּר אֲבֻצַּר
avutsar

Masc.

אתה תְּבוּצַּר תְּבֻצַּר
tevutsar
הוא יְבוּצַּר יְבֻצַּר
yevutsar

Fem.

את תְּבוּצְּרִי תְּבֻצְּרִי
tevutseri
היא תְּבוּצַּר תְּבֻצַּר
tevutsar
אנחנו נְבוּצַּר נְבֻצַּר
nevutsar
אתם תְּבוּצְּרוּ תְּבֻצְּרוּ
tevutseru
הם יְבוּצְּרוּ יְבֻצְּרוּ
yevutseru
אתן תְּבוּצַּרְנָה תְּבֻצַּרְנָה
tevutsar'nah
הן יְבוּצְּרוּ יְבֻצְּרוּ
yevutseru