בֻּקַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּקָּשׁ מְבֻקָּשׁ
mevuqash
אנחנו/אתם/הן מְבוּקָּשִׁים מְבֻקָּשִׁים
mevuqashim

Fem.

אני/את/היא מְבוּקֶּשֶׁת מְבֻקֶּשֶׁת
mevuqeshett
אנחנו/אתן/הן מְבוּקָּשׁוֹת מְבֻקָּשׁוֹת
mevuqashott

Past

אני בּוּקַּשְׁתִּי בֻּקַּשְׁתִּי
buqash'ti

Masc.

אתה בּוּקַּשְׁתָּ בֻּקַּשְׁתָּ
buqash'ta
הוא בּוּקַּשׁ בֻּקַּשׁ
buqash

Fem.

את בּוּקַּשְׁתְּ בֻּקַּשְׁתְּ
buqash'te
היא בּוּקְּשָׁה בֻּקְּשָׁה
buqeshah
אנחנו בּוּקַּשְׁנוּ בֻּקַּשְׁנוּ
buqash'nu
אתם בּוּקַּשְׁתֶּם בֻּקַּשְׁתֶּם
buqash'tem
הם בּוּקְּשׁוּ בֻּקְּשׁוּ
buqeshu
אתן בּוּקַּשְׁתֶּן בֻּקַּשְׁתֶּן
buqash'tenn
הן בּוּקְּשׁוּ בֻּקְּשׁוּ
buqeshu

Future

אני אֲבוּקַּשׁ אֲבֻקַּשׁ
avuqash

Masc.

אתה תְּבוּקַּשׁ תְּבֻקַּשׁ
tevuqash
הוא יְבוּקַּשׁ יְבֻקַּשׁ
yevuqash

Fem.

את תְּבוּקְּשִׁי תְּבֻקְּשִׁי
tevuqeshi
היא תְּבוּקַּשׁ תְּבֻקַּשׁ
tevuqash
אנחנו נְבוּקַּשׁ נְבֻקַּשׁ
nevuqash
אתם תְּבוּקְּשׁוּ תְּבֻקְּשׁוּ
tevuqeshu
הם יְבוּקְּשׁוּ יְבֻקְּשׁוּ
yevuqeshu
אתן תְּבוּקַּשְׁנָה תְּבֻקַּשְׁנָה
tevuqash'nah
הן תְּבוּקַּשְׁנָה תְּבֻקַּשְׁנָה
tevuqash'nah