בֻּשַּׁל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּשָּׁל מְבֻשָּׁל
mevushal
אנחנו/אתם/הן מְבוּשָּׁלִים מְבֻשָּׁלִים
mevushalim

Fem.

אני/את/היא מְבוּשֶּׁלֶת מְבֻשֶּׁלֶת
mevushelett
אנחנו/אתן/הן מְבוּשָּׁלוֹת מְבֻשָּׁלוֹת
mevushalott

Past

אני בּוּשַּׁלְתִּי בֻּשַּׁלְתִּי
bushal'ti

Masc.

אתה בּוּשַּׁלְתָּ בֻּשַּׁלְתָּ
bushal'ta
הוא בּוּשַּׁל בֻּשַּׁל
bushal

Fem.

את בּוּשַּׁלְתְּ בֻּשַּׁלְתְּ
bushal'te
היא בּוּשְּׁלָה בֻּשְּׁלָה
bushelah
אנחנו בּוּשַּׁלְנוּ בֻּשַּׁלְנוּ
bushal'nu
אתם בּוּשַּׁלְתֶּם בֻּשַּׁלְתֶּם
bushal'tem
הם בּוּשְּׁלוּ בֻּשְּׁלוּ
bushelu
אתן בּוּשַּׁלְתֶּן בֻּשַּׁלְתֶּן
bushal'tenn
הן בּוּשְּׁלוּ בֻּשְּׁלוּ
bushelu

Future

אני אֲבוּשַּׁל אֲבֻשַּׁל
avushal

Masc.

אתה תְּבוּשַּׁל תְּבֻשַּׁל
tevushal
הוא יְבוּשַּׁל יְבֻשַּׁל
yevushal

Fem.

את תְּבוּשְּׁלִי תְּבֻשְּׁלִי
tevusheli
היא תְּבוּשַּׁל תְּבֻשַּׁל
tevushal
אנחנו נְבוּשַּׁל נְבֻשַּׁל
nevushal
אתם תְּבוּשְּׁלוּ תְּבֻשְּׁלוּ
tevushelu
הם יְבוּשְּׁלוּ יְבֻשְּׁלוּ
yevushelu
אתן תְּבוּשַּׁלְנָה תְּבֻשְּׁלוּ
tevushal'nah
הן יְבוּשְּׁלוּ יְבֻשְּׁלוּ
yevushelu