בֻּשַּׁם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּשָּׁם מְבֻשָּׁם
mevusham
אנחנו/אתם/הן מְבוּשָּׁמִים מְבֻשָּׁמִים
mevushamim

Fem.

אני/את/היא מְבוּשֶּׁמֶת מְבֻשֶּׁמֶת
mevushemett
אנחנו/אתן/הן מְבוּשָּׁמוֹת מְבֻשָּׁמוֹת
mevushamott

Past

אני בּוּשַּׁמְתִּי בֻּשַּׁמְתִּי
busham'ti

Masc.

אתה בּוּשַּׁמְתָּ בֻּשַּׁמְתָּ
busham'ta
הוא בּוּשַּׁם בֻּשַּׁם
busham

Fem.

את בּוּשַּׁמְתְּ בֻּשַּׁמְתְּ
busham'te
היא בּוּשְּׁמָה בֻּשְּׁמָה
bushemah
אנחנו בּוּשַּׁמְנוּ בֻּשַּׁמְנוּ
busham'nu
אתם בּוּשַּׁמְתֶּם בֻּשַּׁמְתֶּם
busham'tem
הם בּוּשְּׁמוּ בֻּשְּׁמוּ
bushemu
אתן בּוּשַּׁמְתֶּן בֻּשַּׁמְתֶּן
busham'tenn
הן בּוּשְּׁמוּ בֻּשְּׁמוּ
bushemu

Future

אני אֲבוּשַּׁם אֲבֻשַּׁם
avusham

Masc.

אתה תְּבוּשַּׁם תְּבֻשַּׁם
tevusham
הוא יְבוּשַּׁם יְבֻשַּׁם
yevusham

Fem.

את תְּבוּשְּׁמִי תְּבֻשְּׁמִי
tevushemi
היא תְּבוּשַּׁם תְּבֻשַּׁם
tevusham
אנחנו נְבוּשַּׁם נְבֻשַּׁם
nevusham
אתם תְּבוּשְּׁמוּ תְּבֻשְּׁמוּ
tevushemu
הם יְבוּשְּׁמוּ יְבֻשְּׁמוּ
yevushemu
אתן תְּבוּשַּׁמְנָה תְּבֻשַּׁמְנָה
tevusham'nah
הן תְּבוּשַּׁמְנָה תְּבֻשַּׁמְנָה
tevusham'nah