בֻּתַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּתָּק [ butaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּתָּק מְבֻתָּק
mevutaq
אנחנו/אתם/הן מְבוּתָּקִים מְבֻתָּקִים
mevutaqim

Fem.

אני/את/היא מְבוּתֶּקֶת מְבֻתֶּקֶת
mevuteqett
אנחנו/אתן/הן מְבוּתָּקוֹת מְבֻתָּקוֹת
mevutaqott

Past

אני בּוּתַּקְתִּי בֻּתַּקְתִּי
butaq'ti

Masc.

אתה בּוּתַּקְתָּ בֻּתַּקְתָּ
butaq'ta
הוא בּוּתַּק בֻּתַּק
butaq

Fem.

את בּוּתַּקְתְּ בֻּתַּקְתְּ
butaq'te
היא בּוּתְּקָה בֻּתְּקָה
buteqah
אנחנו בּוּתַּקְנוּ בֻּתַּקְנוּ
butaq'nu
אתם בּוּתַּקְתֶּם בֻּתַּקְתֶּם
butaq'tem
הם בּוּתְּקוּ בֻּתְּקוּ
butequ
אתן בּוּתַּקְתֶּן בֻּתַּקְתֶּן
butaq'tenn
הן בּוּתְּקוּ בֻּתְּקוּ
butequ

Future

אני אֲבוּתַּק אֲבֻתַּק
avutaq

Masc.

אתה תְּבוּתַּק תְּבֻתַּק
tevutaq
הוא יְבוּתַּק יְבֻתַּק
yevutaq

Fem.

את תְּבוּתְּקִי תְּבֻתְּקִי
tevuteqi
היא תְּבוּתַּק תְּבֻתַּק
tevutaq
אנחנו נְבוּתַּק נְבֻתַּק
nevutaq
אתם תְּבוּתְּקוּ תְּבֻתְּקוּ
tevutequ
הם יְבוּתְּקוּ יְבֻתְּקוּ
yevutequ
אתן תְּבוּתְּקוּ תְּבֻתְּקוּ
tevutequ
הן יְבוּתְּקוּ תְּבֻתַּקְנָה
yevutequ