בֻּתַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְבוּתָּר [ butar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבוּתָּר מְבֻתָּר
mevutar
אנחנו/אתם/הן מְבוּתָּרִים מְבֻתָּרִים
mevutarim

Fem.

אני/את/היא מְבוּתֶּרֶת מְבֻתֶּרֶת
mevuterett
אנחנו/אתן/הן מְבוּתָּרוֹת מְבֻתָּרוֹת
mevutarott

Past

אני בּוּתַּרְתִּי בֻּתַּרְתִּי
butar'ti

Masc.

אתה בּוּתַּרְתָּ בֻּתַּרְתָּ
butar'ta
הוא בּוּתַּר בֻּתַּר
butar

Fem.

את בּוּתַּרְתְּ בֻּתַּרְתְּ
butar'te
היא בּוּתְּרָה בֻּתְּרָה
buterah
אנחנו בּוּתַּרְנוּ בֻּתַּרְנוּ
butar'nu
אתם בּוּתַּרְתֶּם בֻּתַּרְתֶּם
butar'tem
הם בּוּתְּרוּ בֻּתְּרוּ
buteru
אתן בּוּתַּרְתֶּן בֻּתַּרְתֶּן
butar'tenn
הן בּוּתְּרוּ בֻּתְּרוּ
buteru

Future

אני אֲבוּתַּר אֲבֻתַּר
avutar

Masc.

אתה תְּבוּתַּר תְּבֻתַּר
tevutar
הוא יְבוּתַּר יְבֻתַּר
yevutar

Fem.

את תְּבוּתְּרִי תְּבֻתְּרִי
tevuteri
היא תְּבוּתַּר תְּבֻתַּר
tevutar
אנחנו נְבוּתַּר נְבֻתַּר
nevutar
אתם תְּבוּתְּרוּ תְּבֻתְּרוּ
tevuteru
הם יְבוּתְּרוּ יְבֻתְּרוּ
yevuteru
אתן תְּבוּתַּרְנָה תְּבֻתַּרְנָה
tevutar'nah
הן יְבוּתְּרוּ תְּבֻתַּרְנָה
yevuteru