לִבְקוֹעַ (liv'qo'a) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹקֵעַ
boqe'a
אנחנו/אתם/הן בּוֹקְעִים
boq'im

Fem.

אני/את/היא בּוֹקַעַת
boqa'att
אנחנו/אתן/הן בּוֹקְעוֹת
boq'ott

Past

baqa'ti

Masc.

baqa'ta
הוא בָּקַע
baqa'

Fem.

baqa'te
baq'ah
baqa'nu
beqa'tem
baq'u
beqa'tenn
baq'u

Future

ev'qa'

Masc.

tiv'qa'
yiv'qa'

Fem.

tiv'q'i
tiv'qa'
אנחנו נִבְקַע
niv'qa'
tiv'q'u
yiv'q'u
tiv'qa'nah
yiv'q'u

Imperative

Masc.

אתה בְּקַע
beqa'
biq'u

Fem.

biq'i
beqa'nah

Passive Participle

Masc.

baqu'a
bequ'im

Fem.

bequ'ah
bequ'ott