גֻּבַּס verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּבָּס [ gubas ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּבָּס מְגֻבָּס
megubas
אנחנו/אתם/הן מְגוּבָּסִים מְגֻבָּסִים
megubassim

Fem.

אני/את/היא מְגוּבֶּסֶת מְגֻבֶּסֶת
megubessett
אנחנו/אתן/הן מְגוּבָּסוֹת מְגֻבָּסוֹת
megubassott

Past

אני גּוּבַּסְתִּי גֻּבַּסְתִּי
gubas'ti

Masc.

אתה גּוּבַּסְתָּ גֻּבַּסְתָּ
gubas'ta
הוא גּוּבַּס גֻּבַּס
gubas

Fem.

את גּוּבַּסְתְּ גֻּבַּסְתְּ
gubas'te
היא גּוּבְּסָה גֻּבְּסָה
gubessah
אנחנו גּוּבַּסְנוּ גֻּבַּסְנוּ
gubas'nu
אתם גּוּבַּסְתֶּם גֻּבַּסְתֶּם
gubas'tem
הם גּוּבְּסוּ גֻּבְּסוּ
gubessu
אתן גּוּבַּסְתֶּן גֻּבַּסְתֶּן
gubas'tenn
הן גּוּבְּסוּ גֻּבְּסוּ
gubessu

Future

אני אֲגוּבַּס אֲגֻבַּס
agubas

Masc.

אתה תְּגוּבַּס תְּגֻבַּס
tegubas
הוא יְגוּבַּס יְגֻבַּס
yegubas

Fem.

את תְּגוּבְּסִי תְּגֻבְּסִי
tegubessi
היא תְּגוּבַּס תְּגֻבַּס
tegubas
אנחנו נְגוּבַּס נְגֻבַּס
negubas
אתם תְּגוּבְּסוּ תְּגֻבְּסוּ
tegubessu
הם יְגוּבְּסוּ יְגֻבְּסוּ
yegubessu
אתן תְּגוּבַּסְנָה תְּגֻבְּסוּ
tegubas'nah
הן תְּגוּבַּסְנָה תְּגֻבַּסְנָה
tegubas'nah