גֻּדַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּדָּל [ gudal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּדָּל מְגֻדָּל
megudal
אנחנו/אתם/הן מְגוּדָּלִים מְגֻדָּלִים
megudalim

Fem.

אני/את/היא מְגוּדֶּלֶת מְגֻדֶּלֶת
megudelett
אנחנו/אתן/הן מְגוּדָּלוֹת מְגֻדָּלוֹת
megudalott

Past

אני גּוּדַּלְתִּי גֻּדַּלְתִּי
gudal'ti

Masc.

אתה גּוּדַּלְתָּ גֻּדַּלְתָּ
gudal'ta
הוא גּוּדַּל גֻּדַּל
gudal

Fem.

את גּוּדַּלְתְּ גֻּדַּלְתְּ
gudal'te
היא גּוּדְּלָה גֻּדְּלָה
gudelah
אנחנו גּוּדַּלְנוּ גֻּדַּלְנוּ
gudal'nu
אתם גּוּדַּלְתֶּם גֻּדַּלְתֶּם
gudal'tem
הם גּוּדְּלוּ גֻּדְּלוּ
gudelu
אתן גּוּדַּלְתֶּן גֻּדַּלְתֶּן
gudal'tenn
הן גּוּדְּלוּ גֻּדְּלוּ
gudelu

Future

אני אֲגוּדַּל אֲגֻדַּל
agudal

Masc.

אתה תְּגוּדַּל תְּגֻדַּל
tegudal
הוא יְגוּדַּל יְגֻדַּל
yegudal

Fem.

את תְּגוּדְּלִי תְּגֻדְּלִי
tegudeli
היא תְּגוּדַּל תְּגֻדַּל
tegudal
אנחנו נְגוּדַּל נְגֻדַּל
negudal
אתם תְּגוּדְּלוּ תְּגֻדְּלוּ
tegudelu
הם יְגוּדְּלוּ יְגֻדְּלוּ
yegudelu
אתן תְּגוּדַּלְנָה תְּגֻדַּלְנָה
tegudal'nah
הן תְּגוּדַּלְנָה תְּגֻדַּלְנָה
tegudal'nah