גֻּדַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּדָּף [ gudaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּדָּף מְגֻדָּף
megudaf
אנחנו/אתם/הן מְגוּדָּפִים מְגֻדָּפִים
megudafim

Fem.

אני/את/היא מְגוּדֶּפֶת מְגֻדֶּפֶת
megudefett
אנחנו/אתן/הן מְגוּדָּפוֹת מְגֻדָּפוֹת
megudafott

Past

אני גּוּדַּפְתִּי גֻּדַּפְתִּי
gudaf'ti

Masc.

אתה גּוּדַּפְתָּ גֻּדַּפְתָּ
gudaf'ta
הוא גּוּדַּף גֻּדַּף
gudaf

Fem.

את גּוּדַּפְתְּ גֻּדַּפְתְּ
gudaf'te
היא גּוּדְּפָה גֻּדְּפָה
gudefah
אנחנו גּוּדַּפְנוּ גֻּדַּפְנוּ
gudaf'nu
אתם גּוּדַּפְתֶּם גֻּדַּפְתֶּם
gudaf'tem
הם גּוּדְּפוּ גֻּדְּפוּ
gudefu
אתן גּוּדַּפְתֶּן גֻּדַּפְתֶּן
gudaf'tenn
הן גּוּדְּפוּ גֻּדְּפוּ
gudefu

Future

אני אֲגוּדַּף אֲגֻדַּף
agudaf

Masc.

אתה תְּגוּדַּף תְּגֻדַּף
tegudaf
הוא יְגוּדַּף יְגֻדַּף
yegudaf

Fem.

את תְּגוּדְּפִי תְּגֻדְּפִי
tegudefi
היא תְּגוּדַּף תְּגֻדַּף
tegudaf
אנחנו נְגוּדַּף נְגֻדַּף
negudaf
אתם תְּגוּדְּפוּ תְּגֻדְּפוּ
tegudefu
הם יְגוּדְּפוּ יְגֻדְּפוּ
yegudefu
אתן תְּגוּדַּפְנָה תְּגֻדַּפְנָה
tegudaf'nah
הן תְּגוּדַּפְנָה תְּגֻדַּפְנָה
tegudaf'nah