גֻּדַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּדָּר [ gudar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּדָּר מְגֻדָּר
megudar
אנחנו/אתם/הן מְגוּדָּרִים מְגֻדָּרִים
megudarim

Fem.

אני/את/היא מְגוּדֶּרֶת מְגֻדֶּרֶת
meguderett
אנחנו/אתן/הן מְגוּדָּרוֹת מְגֻדָּרוֹת
megudarott

Past

אני גּוּדַּרְתִּי גֻּדַּרְתִּי
gudar'ti

Masc.

אתה גּוּדַּרְתָּ גֻּדַּרְתָּ
gudar'ta
הוא גּוּדַּר גֻּדַּר
gudar

Fem.

את גּוּדַּרְתְּ גֻּדַּרְתְּ
gudar'te
היא גּוּדְּרָה גֻּדְּרָה
guderah
אנחנו גּוּדַּרְנוּ גֻּדַּרְנוּ
gudar'nu
אתם גּוּדַּרְתֶּם גֻּדַּרְתֶּם
gudar'tem
הם גּוּדְּרוּ גֻּדְּרוּ
guderu
אתן גּוּדַּרְתֶּן גֻּדַּרְתֶּן
gudar'tenn
הן גּוּדְּרוּ גֻּדְּרוּ
guderu

Future

אני אֲגוּדַּר אֲגֻדַּר
agudar

Masc.

אתה תְּגוּדַּר תְּגֻדַּר
tegudar
הוא יְגוּדַּר יְגֻדַּר
yegudar

Fem.

את תְּגוּדְּרִי תְּגֻדְּרִי
teguderi
היא תְּגוּדַּר תְּגֻדַּר
tegudar
אנחנו נְגוּדַּר נְגֻדַּר
negudar
אתם תְּגוּדְּרוּ תְּגֻדְּרוּ
teguderu
הם יְגוּדְּרוּ יְגֻדְּרוּ
yeguderu
אתן תְּגוּדְּרוּ תְּגֻדְּרוּ
teguderu
הן תְּגוּדַּרְנָה תְּגֻדַּרְנָה
tegudar'nah