גֻּדַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּדָּשׁ מְגֻדָּשׁ
megudash
אנחנו/אתם/הן מְגוּדָּשִׁים מְגֻדָּשִׁים
megudashim

Fem.

אני/את/היא מְגוּדֶּשֶׁת מְגֻדֶּשֶׁת
megudeshett
אנחנו/אתן/הן מְגוּדָּשׁוֹת מְגֻדָּשׁוֹת
megudashott

Past

אני גּוּדַּשְׁתִּי גֻּדַּשְׁתִּי
gudash'ti

Masc.

אתה גּוּדַּשְׁתָּ גֻּדַּשְׁתָּ
gudash'ta
הוא גּוּדַּשׁ גֻּדַּשׁ
gudash

Fem.

את גּוּדַּשְׁתְּ גֻּדַּשְׁתְּ
gudash'te
היא גּוּדְּשָׁה גֻּדְּשָׁה
gudeshah
אנחנו גּוּדַּשְׁנוּ גֻּדַּשְׁנוּ
gudash'nu
אתם גּוּדַּשְׁתֶּם גֻּדַּשְׁתֶּם
gudash'tem
הם גּוּדְּשׁוּ גֻּדְּשׁוּ
gudeshu
אתן גּוּדַּשְׁתֶּן גֻּדַּשְׁתֶּן
gudash'tenn
הן גּוּדְּשׁוּ גֻּדְּשׁוּ
gudeshu

Future

אני אֲגוּדַּשׁ אֲגֻדַּשׁ
agudash

Masc.

אתה תְּגוּדַּשׁ תְּגֻדַּשׁ
tegudash
הוא יְגוּדַּשׁ יְגֻדַּשׁ
yegudash

Fem.

את תְּגוּדְּשִׁי תְּגֻדְּשִׁי
tegudeshi
היא תְּגוּדַּשׁ תְּגֻדַּשׁ
tegudash
אנחנו נְגוּדַּשׁ נְגֻדַּשׁ
negudash
אתם תְּגוּדְּשׁוּ תְּגֻדְּשׁוּ
tegudeshu
הם יְגוּדְּשׁוּ יְגֻדְּשׁוּ
yegudeshu
אתן תְּגוּדְּשׁוּ תְּגֻדְּשׁוּ
tegudeshu
הן יְגוּדְּשׁוּ יְגֻדְּשׁוּ
yegudeshu