גֻּיַּס verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּיָּיס מְגֻיָּס
meguyays
אנחנו/אתם/הן מְגוּיָּיסִים מְגֻיָּסִים
meguyayssim

Fem.

אני/את/היא מְגוּיֶּיסֶת מְגֻיֶּסֶת
meguyeyssett
אנחנו/אתן/הן מְגוּיָּיסוֹת מְגֻיָּסוֹת
meguyayssott

Past

אני גּוּיַּיסְתִּי גֻּיַּסְתִּי
guyays'ti

Masc.

אתה גּוּיַּיסְתָּ גֻּיַּסְתָּ
guyays'ta
הוא גּוּיַּיס גֻּיַּס
guyays

Fem.

את גּוּיַּיסְתְּ גֻּיַּסְתְּ
guyays'te
היא גּוּיְּיסָה גֻּיְּסָה
guyeyssah
אנחנו גּוּיַּיסְנוּ גֻּיַּסְנוּ
guyays'nu
אתם גּוּיַּיסְתֶּם גֻּיַּסְתֶּם
guyays'tem
הם גּוּיְּיסוּ גֻּיְּסוּ
guyeyssu
אתן גּוּיַּיסְתֶּן גֻּיַּסְתֶּן
guyays'tenn
הן גּוּיְּיסוּ גֻּיְּסוּ
guyeyssu

Future

אני אֲגוּיַּיס אֲגֻיַּס
aguyays

Masc.

אתה תְּגוּיַּיס תְּגֻיַּס
teguyays
הוא יְגוּיַּיס יְגֻיַּס
yeguyays

Fem.

את תְּגוּיְּיסִי תְּגֻיְּסִי
teguyeyssi
היא תְּגוּיַּיס תְּגֻיַּס
teguyays
אנחנו נְגוּיַּיס נְגֻיַּס
neguyays
אתם תְּגוּיְּיסוּ תְּגֻיְּסוּ
teguyeyssu
הם יְגוּיְּיסוּ יְגֻיְּסוּ
yeguyeyssu
אתן תְּגוּיַּיסְנָה תְּגֻיְּסוּ
teguyays'nah
הן תְּגוּיַּיסְנָה תְּגֻיַּסְנָה
teguyays'nah