גֻּיַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּיָּיר מְגֻיָּר
meguyayr
אנחנו/אתם/הן מְגוּיָּירִים מְגֻיָּרִים
meguyayrim

Fem.

אני/את/היא מְגוּיֶּירֶת מְגֻיֶּרֶת
meguyeyrett
אנחנו/אתן/הן מְגוּיָּירוֹת מְגֻיָּרוֹת
meguyayrott

Past

אני גּוּיַּירְתִּי גֻּיַּרְתִּי
guyayr'ti

Masc.

אתה גּוּיַּירְתָּ גֻּיַּרְתָּ
guyayr'ta
הוא גּוּיַּיר גֻּיַּר
guyayr

Fem.

את גּוּיַּירְתְּ גֻּיַּרְתְּ
guyayr'te
היא גּוּיְּירָה גֻּיְּרָה
guyeyrah
אנחנו גּוּיַּירְנוּ גֻּיַּרְנוּ
guyayr'nu
אתם גּוּיַּירְתֶּם גֻּיַּרְתֶּם
guyayr'tem
הם גּוּיְּירוּ גֻּיְּרוּ
guyeyru
אתן גּוּיַּירְתֶּן גֻּיַּרְתֶּן
guyayr'tenn
הן גּוּיְּירוּ גֻּיְּרוּ
guyeyru

Future

אני אֲגוּיַּיר אֲגֻיַּר
aguyayr

Masc.

אתה תְּגוּיַּיר תְּגֻיַּר
teguyayr
הוא יְגוּיַּיר יְגֻיַּר
yeguyayr

Fem.

את תְּגוּיְּירִי תְּגֻיְּרִי
teguyeyri
היא תְּגוּיַּיר תְּגֻיַּר
teguyayr
אנחנו נְגוּיַּיר נְגֻיַּר
neguyayr
אתם תְּגוּיְּירוּ תְּגֻיְּרוּ
teguyeyru
הם יְגוּיְּירוּ יְגֻיְּרוּ
yeguyeyru
אתן תְּגוּיְּירוּ תְּגֻיַּרְנָה
teguyeyru
הן יְגוּיְּירוּ יְגֻיְּרוּ
yeguyeyru