גֻּלַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּלָּם [ gulam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּלָּם מְגֻלָּם
megulam
אנחנו/אתם/הן מְגוּלָּמִים מְגֻלָּמִים
megulamim

Fem.

אני/את/היא מְגוּלֶּמֶת מְגֻלֶּמֶת
megulemett
אנחנו/אתן/הן מְגוּלָּמוֹת מְגֻלָּמוֹת
megulamott

Past

אני גּוּלַּמְתִּי גֻּלַּמְתִּי
gulam'ti

Masc.

אתה גּוּלַּמְתָּ גֻּלַּמְתָּ
gulam'ta
הוא גּוּלַּם גֻּלַּם
gulam

Fem.

את גּוּלַּמְתְּ גֻּלַּמְתְּ
gulam'te
היא גּוּלְּמָה גֻּלְּמָה
gulemah
אנחנו גּוּלַּמְנוּ גֻּלַּמְנוּ
gulam'nu
אתם גּוּלַּמְתֶּם גֻּלַּמְתֶּם
gulam'tem
הם גּוּלְּמוּ גֻּלְּמוּ
gulemu
אתן גּוּלַּמְתֶּן גֻּלַּמְתֶּן
gulam'tenn
הן גּוּלְּמוּ גֻּלְּמוּ
gulemu

Future

אני אֲגוּלַּם אֲגֻלַּם
agulam

Masc.

אתה תְּגוּלַּם תְּגֻלַּם
tegulam
הוא יְגוּלַּם יְגֻלַּם
yegulam

Fem.

את תְּגוּלְּמִי תְּגֻלְּמִי
tegulemi
היא תְּגוּלַּם תְּגֻלַּם
tegulam
אנחנו נְגוּלַּם נְגֻלַּם
negulam
אתם תְּגוּלְּמוּ תְּגֻלְּמוּ
tegulemu
הם יְגוּלְּמוּ יְגֻלְּמוּ
yegulemu
אתן תְּגוּלַּמְנָה תְּגֻלַּמְנָה
tegulam'nah
הן תְּגוּלַּמְנָה יְגֻלְּמוּ
tegulam'nah