גֻּלַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּלָּף [ gulaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּלָּף מְגֻלָּף
megulaf
אנחנו/אתם/הן מְגוּלָּפִים מְגֻלָּפִים
megulafim

Fem.

אני/את/היא מְגוּלֶּפֶת מְגֻלֶּפֶת
megulefett
אנחנו/אתן/הן מְגוּלָּפוֹת מְגֻלָּפוֹת
megulafott

Past

אני גּוּלַּפְתִּי גֻּלַּפְתִּי
gulaf'ti

Masc.

אתה גּוּלַּפְתָּ גֻּלַּפְתָּ
gulaf'ta
הוא גּוּלַּף גֻּלַּף
gulaf

Fem.

את גּוּלַּפְתְּ גֻּלַּפְתְּ
gulaf'te
היא גּוּלְּפָה גֻּלְּפָה
gulefah
אנחנו גּוּלַּפְנוּ גֻּלַּפְנוּ
gulaf'nu
אתם גּוּלַּפְתֶּם גֻּלַּפְתֶּם
gulaf'tem
הם גּוּלְּפוּ גֻּלְּפוּ
gulefu
אתן גּוּלַּפְתֶּן גֻּלַּפְתֶּן
gulaf'tenn
הן גּוּלְּפוּ גֻּלְּפוּ
gulefu

Future

אני אֲגוּלַּף אֲגֻלַּף
agulaf

Masc.

אתה תְּגוּלַּף תְּגֻלַּף
tegulaf
הוא יְגוּלַּף יְגֻלַּף
yegulaf

Fem.

את תְּגוּלְּפִי תְּגֻלְּפִי
tegulefi
היא תְּגוּלַּף תְּגֻלַּף
tegulaf
אנחנו נְגוּלַּף נְגֻלַּף
negulaf
אתם תְּגוּלְּפוּ תְּגֻלְּפוּ
tegulefu
הם יְגוּלְּפוּ יְגֻלְּפוּ
yegulefu
אתן תְּגוּלַּפְנָה תְּגֻלַּפְנָה
tegulaf'nah
הן תְּגוּלַּפְנָה תְּגֻלַּפְנָה
tegulaf'nah