גֻּמַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְגוּמָּד [ gumad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּמָּד מְגֻמָּד
megumad
אנחנו/אתם/הן מְגוּמָּדִים מְגֻמָּדִים
megumadim

Fem.

אני/את/היא מְגוּמֶּדֶת מְגֻמֶּדֶת
megumedett
אנחנו/אתן/הן מְגוּמָּדוֹת מְגֻמָּדוֹת
megumadott

Past

אני גּוּמַּדְתִּי גֻּמַּדְתִּי
gumad'ti

Masc.

אתה גּוּמַּדְתָּ גֻּמַּדְתָּ
gumad'ta
הוא גּוּמַּד גֻּמַּד
gumad

Fem.

את גּוּמַּדְתְּ גֻּמַּדְתְּ
gumad'te
היא גּוּמְּדָה גֻּמְּדָה
gumedah
אנחנו גּוּמַּדְנוּ גֻּמַּדְנוּ
gumad'nu
אתם גּוּמַּדְתֶּם גֻּמַּדְתֶּם
gumad'tem
הם גּוּמְּדוּ גֻּמְּדוּ
gumedu
אתן גּוּמַּדְתֶּן גֻּמַּדְתֶּן
gumad'tenn
הן גּוּמְּדוּ גֻּמְּדוּ
gumedu

Future

אני אֲגוּמַּד אֲגֻמַּד
agumad

Masc.

אתה תְּגוּמַּד תְּגֻמַּד
tegumad
הוא יְגוּמַּד יְגֻמַּד
yegumad

Fem.

את תְּגוּמְּדִי תְּגֻמְּדִי
tegumedi
היא תְּגוּמַּד תְּגֻמַּד
tegumad
אנחנו נְגוּמַּד נְגֻמַּד
negumad
אתם תְּגוּמְּדוּ תְּגֻמְּדוּ
tegumedu
הם יְגוּמְּדוּ יְגֻמְּדוּ
yegumedu
אתן תְּגוּמְּדוּ תְּגֻמְּדוּ
tegumedu
הן יְגוּמְּדוּ יְגֻמְּדוּ
yegumedu