דֻּבַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְדוּבָּר [ dubar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְדוּבָּר מְדֻבָּר
medubar
אנחנו/אתם/הן מְדוּבָּרִים מְדֻבָּרִים
medubarim

Fem.

אני/את/היא מְדוּבֶּרֶת מְדֻבֶּרֶת
meduberett
אנחנו/אתן/הן מְדוּבָּרוֹת מְדֻבָּרוֹת
medubarott

Past

אני דּוּבַּרְתִּי דֻּבַּרְתִּי
dubar'ti

Masc.

אתה דּוּבַּרְתָּ דֻּבַּרְתָּ
dubar'ta
הוא דּוּבַּר דֻּבַּר
dubar

Fem.

את דּוּבַּרְתְּ דֻּבַּרְתְּ
dubar'te
היא דּוּבְּרָה דֻּבְּרָה
duberah
אנחנו דּוּבַּרְנוּ דֻּבַּרְנוּ
dubar'nu
אתם דּוּבַּרְתֶּם דֻּבַּרְתֶּם
dubar'tem
הם דּוּבְּרוּ דֻּבְּרוּ
duberu
אתן דּוּבַּרְתֶּן דֻּבַּרְתֶּן
dubar'tenn
הן דּוּבְּרוּ דֻּבְּרוּ
duberu

Future

אני אֲדוּבַּר אֲדֻבַּר
adubar

Masc.

אתה תְּדוּבַּר תְּדֻבַּר
tedubar
הוא יְדוּבַּר יְדֻבַּר
yedubar

Fem.

את תְּדוּבְּרִי תְּדֻבְּרִי
teduberi
היא תְּדוּבַּר תְּדֻבַּר
tedubar
אנחנו נְדוּבַּר נְדֻבַּר
nedubar
אתם תְּדוּבְּרוּ תְּדֻבְּרוּ
teduberu
הם יְדוּבְּרוּ יְדֻבְּרוּ
yeduberu
אתן תְּדוּבַּרְנָה תְּדֻבַּרְנָה
tedubar'nah
הן יְדוּבְּרוּ יְדֻבְּרוּ
yeduberu