דֻּלַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְדוּלָּל [ dulal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְדוּלָּל מְדֻלָּל
medulal
אנחנו/אתם/הן מְדוּלָּלִים מְדֻלָּלִים
medulalim

Fem.

אני/את/היא מְדוּלֶּלֶת מְדֻלֶּלֶת
medulelett
אנחנו/אתן/הן מְדוּלָּלוֹת מְדֻלָּלוֹת
medulalott

Past

אני דּוּלַּלְתִּי דֻּלַּלְתִּי
dulal'ti

Masc.

אתה דּוּלַּלְתָּ דֻּלַּלְתָּ
dulal'ta
הוא דּוּלַּל דֻּלַּל
dulal

Fem.

את דּוּלַּלְתְּ דֻּלַּלְתְּ
dulal'te
היא דּוּלְּלָה דֻּלְּלָה
dulelah
אנחנו דּוּלַּלְנוּ דֻּלַּלְנוּ
dulal'nu
אתם דּוּלַּלְתֶּם דֻּלַּלְתֶּם
dulal'tem
הם דּוּלְּלוּ דֻּלְּלוּ
dulelu
אתן דּוּלַּלְתֶּן דֻּלַּלְתֶּן
dulal'tenn
הן דּוּלְּלוּ דֻּלְּלוּ
dulelu

Future

אני אֲדוּלַּל אֲדֻלַּל
adulal

Masc.

אתה תְּדוּלַּל תְּדֻלַּל
tedulal
הוא יְדוּלַּל יְדֻלַּל
yedulal

Fem.

את תְּדוּלְּלִי תְּדֻלְּלִי
teduleli
היא תְּדוּלַּל תְּדֻלַּל
tedulal
אנחנו נְדוּלַּל נְדֻלַּל
nedulal
אתם תְּדוּלְּלוּ תְּדֻלְּלוּ
tedulelu
הם יְדוּלְּלוּ יְדֻלְּלוּ
yedulelu
אתן תְּדוּלְּלוּ תְּדֻלַּלְנָה
tedulelu
הן יְדוּלְּלוּ יְדֻלְּלוּ
yedulelu