לְהִתְלַבֵּשׁ (lehit'labesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַבֵּשׁ
mit'labesh
אנחנו/אתם/הן מִתְלַבְּשִׁים
mit'labeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַבֶּשֶׁת
mit'labeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַבְּשׁוֹת
mit'labeshott

Past

hit'labash'ti

Masc.

hit'labash'ta
hit'labesh

Fem.

hit'labash'te
hit'labeshah
hit'labash'nu
hit'labash'tem
hit'labeshu
hit'labash'tenn
hit'labeshu

Future

et'labesh

Masc.

tit'labesh
yit'labesh

Fem.

tit'labeshi
tit'labesh
nit'labesh
tit'labeshu
yit'labeshu
tit'labeshu
yit'labeshu

Imperative

Masc.

hit'labesh
hit'labeshu

Fem.

hit'labeshi
hit'labesh'nah