הֻגַּה verb conjugation in Hebrew

Flag מוּגָּה [ hugah ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוּגָּה מֻגָּה
mugah
אנחנו/אתם/הן מוּגָּהִים מֻגָּהִים
mugahim

Fem.

אני/את/היא מוּגַּהַת מֻגַּהַת
mugahatt
אנחנו/אתן/הן מוּגָּהוֹת מֻגָּהוֹת
mugahott

Past

אני הוּגַּהְתִּי הֻגַּהְתִּי
hugah'ti

Masc.

אתה הוּגַּהְתָּ הֻגַּהְתָּ
hugah'ta
הוא הוּגַּה הֻגַּה
hugah

Fem.

את הוּגַּהַתְּ הֻגַּהַתְּ
hugahate
היא הוּגְּהָה הֻגְּהָה
hugehah
אנחנו הוּגַּהְנוּ הֻגַּהְנוּ
hugah'nu
אתם הוּגַּהְתֶּם הֻגַּהְתֶּם
hugah'tem
הם הוּגְּהוּ הֻגְּהוּ
hugehu
אתן הוּגַּהְתֶּן הֻגַּהְתֶּן
hugah'tenn
הן הוּגְּהוּ הֻגְּהוּ
hugehu

Future

אני אוּגַּה אֻגַּה
ugah

Masc.

אתה תּוּגַּה תֻּגַּה
tugah
הוא יוּגַּה יֻגַּה
yugah

Fem.

את תּוּגְּהִי תֻּגְּהִי
tugehi
היא תּוּגַּה תֻּגַּה
tugah
אנחנו נוּגַּה נֻגַּה
nugah
אתם תּוּגְּהוּ תֻּגְּהוּ
tugehu
הם יוּגְּהוּ יֻגְּהוּ
yugehu
אתן תּוּגְּהוּ תֻּגְּהוּ
tugehu
הן תּוּגַּהְנָה יֻגְּהוּ
tugah'nah