הֻדַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְהוּדָּק [ hudaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְהוּדָּק מְהֻדָּק
mehudaq
אנחנו/אתם/הן מְהוּדָּקִים מְהֻדָּקִים
mehudaqim

Fem.

אני/את/היא מְהוּדֶּקֶת מְהֻדֶּקֶת
mehudeqett
אנחנו/אתן/הן מְהוּדָּקוֹת מְהֻדָּקוֹת
mehudaqott

Past

אני הוּדַּקְתִּי הֻדַּקְתִּי
hudaq'ti

Masc.

אתה הוּדַּקְתָּ הֻדַּקְתָּ
hudaq'ta
הוא הוּדַּק הֻדַּק
hudaq

Fem.

את הוּדַּקְתְּ הֻדַּקְתְּ
hudaq'te
היא הוּדְּקָה הֻדְּקָה
hudeqah
אנחנו הוּדַּקְנוּ הֻדַּקְנוּ
hudaq'nu
אתם הוּדַּקְתֶּם הֻדַּקְתֶּם
hudaq'tem
הם הוּדְּקוּ הֻדְּקוּ
hudequ
אתן הוּדַּקְתֶּן הֻדַּקְתֶּן
hudaq'tenn
הן הוּדְּקוּ הֻדְּקוּ
hudequ

Future

אני אֲהוּדַּק אֲהֻדַּק
ahudaq

Masc.

אתה תְּהוּדַּק תְּהֻדַּק
tehudaq
הוא יְהוּדַּק יְהֻדַּק
yehudaq

Fem.

את תְּהוּדְּקִי תְּהֻדְּקִי
tehudeqi
היא תְּהוּדַּק תְּהֻדַּק
tehudaq
אנחנו נְהוּדַּק נְהֻדַּק
nehudaq
אתם תְּהוּדְּקוּ תְּהֻדְּקוּ
tehudequ
הם יְהוּדְּקוּ יְהֻדְּקוּ
yehudequ
אתן תְּהוּדַּקְנָה תְּהֻדַּקְנָה
tehudaq'nah
הן תְּהוּדַּקְנָה תְּהֻדַּקְנָה
tehudaq'nah