הֻכְלָא verb conjugation in Hebrew

Flag מוּכְלָא [ hukh'la ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוּכְלָא מֻכְלָא
mukh'la
אנחנו/אתם/הן מוּכְלָאִים מֻכְלָאִים
mukh'laim

Fem.

אני/את/היא מוּכְלֵאת מֻכְלֵאת
mukh'lett
אנחנו/אתן/הן מוּכְלָאוֹת מֻכְלָאוֹת
mukh'laott

Past

אני הוּכְלֵאתִי הֻכְלֵאתִי
hukh'leti

Masc.

אתה הוּכְלֵאתָ הֻכְלֵאתָ
hukh'leta
הוא הוּכְלָא הֻכְלָא
hukh'la

Fem.

את הוּכְלֵאת הֻכְלֵאת
hukh'lett
היא הוּכְלְאָה הֻכְלְאָה
hukh'l'ah
אנחנו הוּכְלֵאנוּ הֻכְלֵאנוּ
hukh'lenu
אתם הוּכְלֵאתֶם הֻכְלֵאתֶם
hukh'letem
הם הוּכְלְאוּ הֻכְלְאוּ
hukh'l'u
אתן הוּכְלֵאתֶן הֻכְלֵאתֶן
hukh'letenn
הן הוּכְלְאוּ הֻכְלְאוּ
hukh'l'u

Future

אני אוּכְלָא אֻכְלָא
ukh'la

Masc.

אתה תּוּכְלָא תֻּכְלָא
tukh'la
הוא יוּכְלָא יֻכְלָא
yukh'la

Fem.

את תּוּכְלְאִי תֻּכְלְאִי
tukh'l'i
היא תּוּכְלָא תֻּכְלָא
tukh'la
אנחנו נוּכְלָא נֻכְלָא
nukh'la
אתם תּוּכְלְאוּ תֻּכְלְאוּ
tukh'l'u
הם יוּכְלְאוּ יֻכְלְאוּ
yukh'l'u
אתן תּוּכְלְאוּ תֻּכְלֶאנָה
tukh'l'u
הן תּוּכְלֶאנָה תֻּכְלֶאנָה
tukh'lenah