הוּנַס verb conjugation in Hebrew

Flag מוּנָס [ hunas ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוּנָס
munas
אנחנו/אתם/הן מוּנָסִים
munassim

Fem.

אני/את/היא מוּנֶסֶת
munessett
אנחנו/אתן/הן מוּנָסוֹת
munassott

Past

hunas'ti

Masc.

hunas'ta
הוא הוּנַס
hunas

Fem.

hunas'te
hun'sah
hunas'nu
hunas'tem
hun'su
hunas'tenn
hun'su

Future

אני אוּנַס
unas

Masc.

tunas
הוא יוּנַס
yunas

Fem.

tun'si
tunas
אנחנו נוּנַס
nunas
tun'su
yun'su
tunas'nah
tunas'nah