הוּנַע verb conjugation in Hebrew

Flag מוּנָע [ huna' ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוּנָע
muna'
אנחנו/אתם/הן מוּנָעִים
muna'im

Fem.

אני/את/היא מוּנַעַת
muna'att
אנחנו/אתן/הן מוּנָעוֹת
muna'ott

Past

huna'ti

Masc.

huna'ta
הוא הוּנַע
huna'

Fem.

huna'te
hun'ah
huna'nu
huna'tem
hun'u
huna'tenn
hun'u

Future

אני אוּנַע
una'

Masc.

tuna'
הוא יוּנַע
yuna'

Fem.

tun'i
tuna'
אנחנו נוּנַע
nuna'
tun'u
yun'u
tun'u
yun'u