זֻבַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְזוּבָּל [ zubal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְזוּבָּל מְזֻבָּל
mezubal
אנחנו/אתם/הן מְזוּבָּלִים מְזֻבָּלִים
mezubalim

Fem.

אני/את/היא מְזוּבֶּלֶת מְזֻבֶּלֶת
mezubelett
אנחנו/אתן/הן מְזוּבָּלוֹת מְזֻבָּלוֹת
mezubalott

Past

אני זוּבַּלְתִּי זֻבַּלְתִּי
zubal'ti

Masc.

אתה זוּבַּלְתָּ זֻבַּלְתָּ
zubal'ta
הוא זוּבַּל זֻבַּל
zubal

Fem.

את זוּבַּלְתְּ זֻבַּלְתְּ
zubal'te
היא זוּבְּלָה זֻבְּלָה
zubelah
אנחנו זוּבַּלְנוּ זֻבַּלְנוּ
zubal'nu
אתם זוּבַּלְתֶּם זֻבַּלְתֶּם
zubal'tem
הם זוּבְּלוּ זֻבְּלוּ
zubelu
אתן זוּבַּלְתֶּן זֻבַּלְתֶּן
zubal'tenn
הן זוּבְּלוּ זֻבְּלוּ
zubelu

Future

אני אֲזוּבַּל אֲזֻבַּל
azubal

Masc.

אתה תְּזוּבַּל תְּזֻבַּל
tezubal
הוא יְזוּבַּל יְזֻבַּל
yezubal

Fem.

את תְּזוּבְּלִי תְּזֻבְּלִי
tezubeli
היא תְּזוּבַּל תְּזֻבַּל
tezubal
אנחנו נְזוּבַּל נְזֻבַּל
nezubal
אתם תְּזוּבְּלוּ תְּזֻבְּלוּ
tezubelu
הם יְזוּבְּלוּ יְזֻבְּלוּ
yezubelu
אתן תְּזוּבְּלוּ תְּזֻבְּלוּ
tezubelu
הן יְזוּבְּלוּ יְזֻבְּלוּ
yezubelu