זֻוַּג verb conjugation in Hebrew

Flag מְזוּוָּג [ zuvag ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְזוּוָּג מְזֻוָּג
mezuvag
אנחנו/אתם/הן מְזוּוָּגִים מְזֻוָּגִים
mezuvagim

Fem.

אני/את/היא מְזוּוֶּגֶת מְזֻוֶּגֶת
mezuvegett
אנחנו/אתן/הן מְזוּוָּגוֹת מְזֻוָּגוֹת
mezuvagott

Past

אני זוּוַּגְתִּי זֻוַּגְתִּי
zuvag'ti

Masc.

אתה זוּוַּגְתָּ זֻוַּגְתָּ
zuvag'ta
הוא זוּוַּג זֻוַּג
zuvag

Fem.

את זוּוַּגְתְּ זֻוַּגְתְּ
zuvag'te
היא זוּוְּגָה זֻוְּגָה
zuvegah
אנחנו זוּוַּגְנוּ זֻוַּגְנוּ
zuvag'nu
אתם זוּוַּגְתֶּם זֻוַּגְתֶּם
zuvag'tem
הם זוּוְּגוּ זֻוְּגוּ
zuvegu
אתן זוּוַּגְתֶּן זֻוַּגְתֶּן
zuvag'tenn
הן זוּוְּגוּ זֻוְּגוּ
zuvegu

Future

אני אֲזוּוַּג אֲזֻוַּג
azuvag

Masc.

אתה תְּזוּוַּג תְּזֻוַּג
tezuvag
הוא יְזוּוַּג יְזֻוַּג
yezuvag

Fem.

את תְּזוּוְּגִי תְּזֻוְּגִי
tezuvegi
היא תְּזוּוַּג תְּזֻוַּג
tezuvag
אנחנו נְזוּוַּג נְזֻוַּג
nezuvag
אתם תְּזוּוְּגוּ תְּזֻוְּגוּ
tezuvegu
הם יְזוּוְּגוּ יְזֻוְּגוּ
yezuvegu
אתן תְּזוּוַּגְנָה תְּזֻוַּגְנָה
tezuvag'nah
הן יְזוּוְּגוּ תְּזֻוַּגְנָה
yezuvegu