זֻיַּף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְזוּיָּיף מְזֻיָּף
mezuyayf
אנחנו/אתם/הן מְזוּיָּיפִים מְזֻיָּפִים
mezuyayfim

Fem.

אני/את/היא מְזוּיֶּיפֶת מְזֻיֶּפֶת
mezuyeyfett
אנחנו/אתן/הן מְזוּיָּיפוֹת מְזֻיָּפוֹת
mezuyayfott

Past

אני זוּיַּיפְתִּי זֻיַּפְתִּי
zuyayf'ti

Masc.

אתה זוּיַּיפְתָּ זֻיַּפְתָּ
zuyayf'ta
הוא זוּיַּיף זֻיַּף
zuyayf

Fem.

את זוּיַּיפְתְּ זֻיַּפְתְּ
zuyayf'te
היא זוּיְּיפָה זֻיְּפָה
zuyeyfah
אנחנו זוּיַּיפְנוּ זֻיַּפְנוּ
zuyayf'nu
אתם זוּיַּיפְתֶּם זֻיַּפְתֶּם
zuyayf'tem
הם זוּיְּיפוּ זֻיְּפוּ
zuyeyfu
אתן זוּיַּיפְתֶּן זֻיַּפְתֶּן
zuyayf'tenn
הן זוּיְּיפוּ זֻיְּפוּ
zuyeyfu

Future

אני אֲזוּיַּיף אֲזֻיַּף
azuyayf

Masc.

אתה תְּזוּיַּיף תְּזֻיַּף
tezuyayf
הוא יְזוּיַּיף יְזֻיַּף
yezuyayf

Fem.

את תְּזוּיְּיפִי תְּזֻיְּפִי
tezuyeyfi
היא תְּזוּיַּיף תְּזֻיַּף
tezuyayf
אנחנו נְזוּיַּיף נְזֻיַּף
nezuyayf
אתם תְּזוּיְּיפוּ תְּזֻיְּפוּ
tezuyeyfu
הם יְזוּיְּיפוּ יְזֻיְּפוּ
yezuyeyfu
אתן תְּזוּיַּיפְנָה תְּזֻיַּפְנָה
tezuyayf'nah
הן תְּזוּיַּיפְנָה תְּזֻיַּפְנָה
tezuyayf'nah